Åpent program: Kommuniserende Ledelse

VI NÆRMER OSS TIDEN ETTERPÅ. Ledere, organisasjoner og bedrifter har vært gjennom krevende uker og måneder. Utviklingsprosesser har vært satt på hold i lang tid. Mye av det man burde gjort har ikke vært mulig å gjennomføre. Mye er viktig i tiden etterpå. Men påfyll av energi, kompetanse og innsikt er felles for mange. MeselDale ønsker å møte dette behovet med å sette opp et åpent lederutviklingsprogram med oppstart i august 2021. Over tusen personer har vært gjennom programmet «Kommuniserende ledelse» de siste ti årene. Vi vil våge påstanden om at akkurat dette programmet aldri har vært mer aktuelt enn i den tiden vi går inn i nå. Tiden etterpå.

For mer informasjon, åpne eller last ned programmet: