Høyst til stede på digital plattform

Som de aller fleste innen organisasjon -og næringsliv opplever Meseldale at hverdagen er annerledes. Vår hovedvirksomhet er menneskemøter, som naturlig nok ikke er mulig fysisk nå. Gode digitale plattformer gjør det mulig å møte oss både individuelt og i grupper likevel.

I denne sammenheng vil vi også minne om at Meseldale en del av et nasjonalt nettverk av konsulenter i regi av Bjørnson Organisasjonspsykologene i Stavanger. Vi er nå operative og tilbyr tjenester innen blant annet kriseledelse, stressmestring, debrief, lederoppfølging og ledergruppeveiledning gjennom digitale plattformer med hele Norge som nedslagsfelt.

Vi ønsker dere alt godt i krevende dager. Ta vare på dere selv og hverandre!

Hilsen Janne og Erik