Tjenester

Leder- og teamutvikling

— Visste du at «ledernes evne til å ta grep og bry seg om medarbeiderne på en positiv måte er organisasjonens fremste konkurransefortrinn og i høy grad med på å forutsi organisasjonens suksess»? (Judge, Piccolo & Ilies, 2004)

— Vi tror på ledertrening! Vi tror at det å bygge en god mestringskultur bidrar til økte prestasjoner. Relasjoner påvirker prestasjoner. MeselDale trener ledere målrettet i spesifikke og relevante lederferdigheter som legger til rette for økt relasjonskompetanse.

— Vi tror at ledere som skaper involvering i endringsprosesser, evner å ta ut et større potensiale hos sine medarbeidere og i organisasjonen. Gjennom trening, tilbakemeldinger og relevante ferdigheter og verktøy gjør vi ledere tryggere og tydeligere på å styre forventninger, samtidig som de evner å ha en coachende tilnærming i sitt lederskap.

Aktuelle program og prosesser

 Åpne og bedriftsinterne lederutviklingsprogram og prosesser

— Kommuniserende ledelse

 Coachingprogram (1 år) med sertifisering på team– og individnivå

— Individuell oppfølging og trening av ledere og team

— Skreddersydde lærings- og utviklingsprosesser/program for styrking av ledelse og team

— Kartlegging av leders og teamets kompetanse, preferanser og prestasjon med anerkjente verktøy

— Jungiansk Type Index (JTI)

— Lead Forward

— Group Development Questionnaire (GDQ)

— Individuell trening og oppfølging av ledere knyttet til kommunikasjon (ferdigheter, budskap, kanal, målgruppe)

Organisasjons- og utviklingsprosesser

— Med kreative og involverende metoder får vi større og mindre grupper til å yte sammen over tid. Vi leder workshops og utviklingsprosesser med et mål om å skape kollektiv læring, mening og fremdrift gjennom deltakernes kompetanse, engasjement, eierskap og ideer. MeselDale ønsker både å bevege og utfordre. Men alltid med god intensjon og i en trygg læringsarena.

— Å jobbe med ønsket kultur handler om tålmodighet og målrettet arbeid. Å matche strategi og kultur er krevende, men veldig kraftfullt. I MeselDale har vi konkrete verktøy for å kartlegge og endre kultur. Og husk – å jobbe med organisasjonskultur skal være gøy, involverende og energigivende.

Aktuelle program og prosesser

 Lightningprosess

 Stressmestringsprosesser

 Konflikthåndtering: kartlegging og prosess

— Prosessfasilitering: prosjektteam, faste team, store og mindre grupper

— Endring – og strategiprosesser

— Kulturkartlegging: ved hjelp av digitale verktøy med sikte på endring og utvikling

— Intern kommunikasjon: kartlegging, rådgiving og utvikling

 HMS kultur: kartlegging, rådgivning og utvikling

— HR som strategisk forretningspartner: kartlegging, rådgiving og utvikling

— Talentutvikling: utvikle programmer for individ og grupper

Foredrag, programmer og kurs

— Vi skreddersyr foredrag og kurs innenfor våre fagfelt etter forespørsel.

Aktuelle program og prosesser

 Lightningprosesser

— Kommuniserende ledelse (1 år)

— Prestasjonscoaching (1 år) med individ– og teamsertifisering

— HR som strategisk forretningspartner (1 år)