Lightning prosess

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Lightning Process (LP) er et kurs som lærer deg hvordan du kan påvirke helsen og livet ditt i positiv retning.  Kurset som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp.

Du blir gjennom kurset gjort i stand til å gjenkjenne de mønstrene som er årsaken til at kroppen er ”fastlåst” og som gjør at du ikke kan leve det  livet du trenger og ønsker.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i ulike verktøy og mentale teknikker. Det er ikke terapi eller behandling, men trening. Det betyr at du som deltaker lykkes best om du går inn for oppgaven og er villig til legge inn nødvendige innsatsen i treningen. Lightningprosess gjør deg bevisst og ansvarlig i eget liv. Du gis kunnskapen og redskapene du trenger for å ikke bli offer, men aktør i eget liv. 

Om kurset og noen av temaene vi jobber med:

 • Automatiske og ubevisste tankemønstre.
 • Betydningen av språket ditt. Hvordan språket påvirker om du er passiv eller aktiv i forhold til eget liv og egne responser.
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg og skru av stressresponsen slik at kroppen kan trekke tilbake stresshormonene dine fra systemet ditt, 
 • Hjerne trening; Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv og hvordan du kan trene hjernen din på gode responser som gir god tilstand i kroppen.
 • Hjernens formbarhet og evne til læring
 • Triggere. Hva reagerer du på som trigger systemet ditt?
 • Antakelser og overbevisninger
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg og skru av stressresponsen, bevisstgjøring på Sammenhengen mellom tanker og følelser.

Vi trener hver dag av denne 3 dagers prosessen, på konkrete verktøy der du lærer stoppe opp for å kunne endre tilstand i tanke og kropp.  Vi øver gjennom hele kurset slik at du vet hvordan du skal bruke det på egenhånd i etterkant og underveis.

Du vil få personlig- og gruppeoppfølging i etterkant av kurset på avtalte datoer.

Er du klar for kurs? Viktige spørsmål å stille deg:

 1. Tror du at du kan påvirke deg selv?
 2. Er du klar for å ta ansvar for eget liv?
 3. Er du motivert for å lære deg noe nytt?